Over het Centrum | Het Bat Therapeutisch Centrum in Valkenburg

Over Het Bat Therapeutisch Centrum

Het Bat Therapeutisch centrum gaat uit van een holistische benadering. Dat betekent dat wij naar de mens als geheel kijken.

Het menselijk lichaam is een complex organisme waarin veel lichaamsfuncties met elkaar zijn verbonden. Wij benaderen een klacht altijd vanuit meerdere invalshoeken. Voeding, leefwijze, stress, een ziekte of aandoening kunnen klachten elders in het lichaam veroorzaken. Door naar al deze aspecten te kijken, proberen wij uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen en niet alleen de symptomen te bestrijden, maar juist de oorzaak aan te pakken.

Onze therapeuten kijken over de grenzen van hun eigen specialisaties en vullen elkaar aan waar nodig bij het behandelen van uw klachten. Indien uw situatie daarom vraagt, bezoeken wij u aan huis.

Waarmee wij u kunnen helpen

Zowel reguliere als complementaire (alternatieve) therapieën

Het Bat Therapeutisch Centrum biedt zowel reguliere als complementaire (alternatieve) therapieën aan. Onze therapeuten werken nauw met elkaar samen om de oorzaak van uw klachten te achterhalen, te verminderen, te verhelpen of te voorkomen. U kunt bij ons terecht voor: