Ergotherapie - Diensten | Het Bat Therapeutisch Centrum in Valkenburg

Onze ergotherapeut adviseert en begeleidt u bij barrières in uw dagelijkse activiteiten

Ervaart u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijks activiteiten? Bijvoorbeeld bij het aankleden of het doen van huishoudelijk werk? Onze ergotherapeut adviseert en begeleidt u bij barrières in uw dagelijkse activiteiten. In een kennismakingsgesprek onderzoekt de ergotherapeut wat uw mogelijkheden, beperkingen en behoeftes zijn. Daarna stelt zij samen met u een plan van aanpak op. Hierin staan de doelen omschreven die u met behulp van ergotherapie wilt bereiken. De ergotherapie richt zich dan bijvoorbeeld op zelfredzaamheid (zoals douchen, aan- en uitkleden, eten, koken, huishouden, mobiliteit), behoefte aan ontspanning (hobby’s, sport) en behoefte aan zingeving (vrijwilligerswerk, studie, werk).

Voor meer informatie over Ergotherapie, ga naar de website: www.ergotherapieheuvelland.nl