Craniotherapie - Diensten | Het Bat Therapeutisch Centrum in Valkeburg

Craniosacraaltherapie richt zich op herstel van deze elasticiteit

Craniosacraaltherapie

Wat is craniosacraaltherapie ? Craniosacraal betekent dat de schedel en het heiligbeen samen een eenheid vormen met de hersen- en ruggenmergvliezen (bindweefsel). Hierbinnen bevindt zich hersen- en ruggenmergvloeistof.  Ook in de rest van ons lichaam zit overal bindweefsel, dat als een elastisch web alles met elkaar verbindt. Elke zenuw, elk orgaan, elk bloedvat is bekleed met bindweefsel dat daarmee een bindende factor is in ons lichaam. Het beschermt, geeft steun en houdt alle onderdelen bij elkaar en van elkaar gescheiden.

Essentieel is dat het bindweefsel kan meebewegen tijdens onze bewegingen, zoals lopen, zitten en sporten, werken en zelfs ademen. Daar waar het bindweefsel niet meer voldoende kan meebewegen, ontstaan vroeg of laat problemen.

Allerlei gezondheidsklachten kunnen verstoringen in de beweeglijkheid van het bindweefsel veroorzaken en andersom. Het kan om concrete klachten gaan, maar vaak zijn ze onduidelijk en zit je gewoon niet lekker in je vel. Of je energie sijpelt langzaam maar zeker uit je lijf.

Het uitgangspunt van de craniosacraaltherapie is dat het lichaam het vermogen heeft om zichzelf te herstellen. Net zoals u dat bijvoorbeeld kunt ervaren wanneer u zich heeft gesneden in uw vinger en uw huid zich herstelt.

Dit natuurlijke proces van zelfgenezend vermogen kan verstoord zijn door een ongeluk of operatie, bij ziekte, stress en emotionele gebeurtenissen van bijvoorbeeld verlies, verdriet, angst en boosheid. Of mogelijk door langdurig gebruik van voeding die minder goed te verteren is door het lichaam.

In deze situatie kan craniosacraal therapie bevorderend werken voor het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

De craniosacraal therapeut ziet het lichaam, ziel en geest als een geheel met het bindweefsel als verbindend element. Door dit weefsel van de voeten naar de schedel te volgen, voelt de therapeut waar de verstoringen zitten. Met zachte aanrakingen en subtiele bewegingen bevordert de therapeut het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Dit gaat soms gepaard met een fysieke of emotionele ontlading wat daarna ontspanning als resultaat heeft. Het bindweefsel krijgt weer zijn ruimte en beweeglijkheid waardoor het lichaam de mogelijkheid krijgt weer te gaan herstellen.

Onderzoek

Het doel van het onderzoek is de oorzaak van uw klachten op te sporen. Het onderzoek zal beginnen met een vraaggesprek. Daarna volgt het onderzoek van uw gehele lichaam. De craniosacraal therapeut is gespecialiseerd in het bepalen van de beweeglijkheid van de schedelbotten en de mate van spanning in het craniosacraal systeem en de in de rest van het lichaam. Heeft u meer psycho-emotionele klachten, dan zal hier tijdens het vraaggesprek meer de nadruk op liggen.

Behandeling

Een behandeling craniosacraal therapie is er op gericht de beweeglijkheid van het craniosacraal systeem en alle andere hieraan verbonden weefsels, te optimaliseren. Met zachte behandeltechnieken zal de therapeut de weefsels bewegen om zo meer ontspanning te krijgen waardoor de functie kan verbeteren. Naast lichamelijke beperkingen, richt craniosacraal therapie zich ook op psycho-emotionele klachten. Deze worden behandeld middels de Somato Emotional Release (SER).

Oorzaak van de klacht

De oorzaak van de klacht is vaak te vinden in een toegenomen spanning op een of meerdere plaatsen in het lichaam. Door deze spanning kan er een bewegingsprobleem ontstaan van verschillende weefsels in het lichaam. Dit uit zich dan bijvoorbeeld in: een stijve nek, een tenniselleboog of pijn in de onderrug. Ook kunnen deze bewegingsproblemen invloed hebben op belangrijke lichaamsfuncties. Dit uit zich dan bijvoorbeeld in: darmproblemen, migraine of vermoeidheid. Door het niet voldoende uiten van deze emoties, kunnen deze bewust of onbewust opgeslagen worden in het lichaam. Dit kan op dat moment zelf, of (vaak) later, allerlei lichamelijke klachten veroorzaken.

Grondlegger

Craniosacraal Therapie is ontwikkeld door John E. Upledger DO, OMM, osteopatisch arts en chirurg. Gedurende zijn carrière is Dr. John Upledger erkend als vernieuwer en als toonaangevend voorstander van onderzoek naar nieuwe therapieën. Met name door zijn onderzoek naar Craniosacraal therapie verwierf hij internationale faam.

Verwijzing / Vergoeding Craniosacraal therapie

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor een onderzoek en/of behandeling craniosacraal therapie.

Vergoeding

Een behandeling bij een onze geregistreerde craniosacraal therapeut wordt door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket en valt niet onder het eigen risico (Bron: www.rijksoverheid.nl). Uw eigen risico wordt dus niet aangesproken.
Informeer bij uw zorgverzekeraar voor de precieze vergoeding die uw krijgt. De craniosacraal therapeut die werkt bij Therapeutisch centrum het Bat voldoet aan alle eisen die de zorgverzekeraar stelt om voor vergoeding craniosacraal therapie, in aanmerking te komen. Of kijk op onderstaande link welke zorgverzekeraar het beste bij u past.

Onze craniosacraal therapeut is geregistreerd bij het UCN (Upledger Craniosacraal Therapie Nederland) en aangesloten bij:

 • VBAG: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).
 • RBCZ: een stichting en overkoepelend organisatie die de beroepsbeoefenaars van de alternatieve en complementaire geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO niveau) certificeert en registreert.

Tevens doordat dit een gecertificeerde postHBO-opleiding is, heeft u recht op vergoeding craniosacraal therapie.

Vergoeding 2023

Met behulp van de Zorgwijzer kunt u per zorgverzekeraar de vergoeding per polis inzien voor Craniosacraal therapie.

Klachten die behandeld kunnen worden met Craniosacraaltherapie

 • hoofdpijn
 • rugpijn
 • nek- en schouderklachten
 • bewegingsbeperkingen
 • emotionele problemen
 • slaapstoornissen
 • stress
 • lusteloosheid
 • vermoeidheid
 • hyperactiviteit
 • dyslexie

Links / info Craniosacraaltherapie