Stef Vrancken - Ons team | Het Bat Therapeutisch Centrum Valkenburg

Stef Vrancken

Stef Vrancken sloot zijn studie in 2014 af waarna hij Astrid als ‘waarnemer’ tijdens een cursus verving. Dit beviel voor beide partijen zo goed dat Stef na die waarneming bij Astrid in de praktijk aan de slag kon. Dit heeft hij anderhalf jaar gecombineerd met een part-time betrekking in een praktijk te Maastricht. Na een korte periode volledig in Maastricht te hebben gewerkt kreeg hij in 2016 de gelegenheid om samen met Astrid en Erica een nieuw maatschap te vormen.
Binnen het vakgebied heeft Stef zich toegelegd op medical taping, dry needling, shockwave, diverse revalidatie’s (revalidatie bij orthopedische, diabetische en oncologische klachtenpatronen alsmede klachten bij longaandoeningen zoals COPD en Astma) en is een begin gemaakt met de cursus echografie.

Samen met Astrid van Liere en Erica van Mulken-Dijcks vormt hij de maatschap Therapeutisch Centrum Het Bat Valkenburg.

BIG-nummer: 59918111904
AGB-nummer: 04123698